skip to Main Content
[contact-form-7 id="7" title="Contacteer ons"]
Praktijk voor cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie info@kairos.gent

Wil je meer zicht krijgen op jezelf en je relaties? Lok je soms net die reacties uit die je vreest? Vind je het moeilijk om je grenzen te bewaken? Wil je je graag vrijer voelen in het contact met anderen? Ben je bereid om samen met anderen te werken aan je eigen problemen?

Wanneer je het gevoel hebt dat je steeds weer in dezelfde patronen terecht komt, dan kan groepstherapie je helpen hier vat op te krijgen. Het is de manier bij uitstek om te experimenteren met nieuwe omgangsvormen. Het biedt een veilige ruimte om samen stil te staan bij ervaringen en om te reageren op elkaars inbreng. Elk groepslid brengt zijn persoonlijkheid, zijn verleden en relationele patronen binnen in de groep. Door elkaar een spiegel voor te houden, maar ook door steun en begrip te bieden, helpen we elkaar vooruit in ieders zoektocht en groeiproces. Afhankelijk van wat groepsleden inbrengen en van de aanwezige groepsdynamiek, kunnen er verschillende thema’s aan bod komen.

Tijdens de groepsgesprekken krijg je de kans om:

  • je meer bewust te worden van wat er zich afspeelt tussen jou en anderen
  • te experimenteren met nieuwe manieren om jezelf te uiten of met anderen om te gaan
  • (h)erkenning en aanvaarding te ervaren van anderen
  • te ervaren hoe je zelf gesteund kan worden en anderen kunt helpen in hun proces
  • te leren van anderen en van hoe zij met bepaalde situaties of problemen omgaan
  • voorbij pijnlijke gevoelens (zoals schaamte, schuld, isolement, angst, wantrouwen…) te geraken
Foto11

Geleidelijk aan neem je deze ervaringen ook mee in je leven en relaties. Zo krijg je meer inzicht in jezelf en voel je je vrijer in het contact met anderen. Je reacties zijn meer afgestemd op de situatie, op wie jij bent of wat je nodig hebt.

Een groepstherapeut begeleidt de groep. Zij heeft oog voor de groepsdynamiek maar ook voor het proces van de individuele groepsleden. Psychotherapie, en zeker ook groepstherapie, kan soms spannend zijn. De therapeut waakt erover dat de groep steeds een veilige plek is voor iedereen. Ze houdt rekening met ieders ritme en grenzen. Van groepsleden wordt verwacht dat zij respectvol omgaan met elkaar.

Een groep bestaat uit minimum 4 en maximum 10 groepsleden. Nieuwe deelnemers kunnen gaandeweg instappen. Deelnemers kunnen uiteenlopende problemen of hulpvragen hebben, maar hebben wel een vergelijkbare draagkracht. Tijdens een intakegesprek gaan we vooraf na of groepstherapie aansluit bij wat je nodig hebt of verwacht. Vooraleer je in de groep komt, voorzien we een beperkt aantal individuele gesprekken om de stap naar de groepstherapie samen voor te bereiden.

De groep komt op regelmatige basis samen. Een groepssessie duurt 2 uur, telkens met een korte pauze na het eerste uur. De sessies beginnen en eindigen stipt. Van groepsleden wordt verwacht dat zij aanwezig zijn op de afgesproken momenten, tenzij voor uitzonderlijke redenen.

Je bepaalt zelf hoe lang je traject in de groep wordt, maar we vragen wel het engagement om aan minstens 6 sessies deel te nemen. Dit geeft je de kans om de positieve effecten van groepstherapie te voelen. Wanneer je jouw therapietraject in de groep wilt afronden, vragen we je hiervoor de nodige tijd in te bouwen.

 

De groep komt samen OM DE TWEE WEKEN op MAANDAGAVOND (19u-21u).

Locatie: zaal ‘Johannesruimte’ in het Rustpunt (Prinsenhof 39, 9000 Gent)

Data groepsessies 2024:
8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6, 8/7, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12

Kandidaten om deel te nemen aan de groep zijn welkom!

Back To Top
btnimage