skip to Main Content
[contact-form-7 id="7" title="Contacteer ons"]
Praktijk voor cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie info@kairos.gent

 +32 (0)486 54 90 64
gwenda@kairos.gent

Individuele psychotherapie voor adolescenten en volwassenen

Relatietherapie

Talen: Nederlands en Engels

Gwenda Verthriest

Telkens weer vind ik het een voorrecht deelgenoot te mogen zijn van de innerlijke en relationele zoektocht die mensen aangaan in psychotherapie. Authentiek, met respect, me inlevend in en mee dragend van al wat zich in en tussen de ander en mij aandient, wil ik mensen met uiteenlopende problemen tegemoet treden.

De laatste jaren legde ik me in het bijzonder toe op psychotherapie voor mensen met eetproblemen en op het werken met koppels. Verder verdiep ik me in cultuursensitieve zorg. Ook mensen met andere klachten en moeilijkheden (zoals depressie, angst, stress, trauma, verlieservaring, weinig zelfvertrouwen, gevoel vast te lopen in je leven,…) kunnen bij mij terecht.

Een belangrijk richtsnoer, zowel in mijn persoonlijk leven als in mijn professioneel handelen, is het focussen. Dit is een naar binnen gerichte, vriendelijke aandacht voor wat er lijfelijk in je omgaat. In kleine stappen help ik je nauwkeuriger te luisteren naar en meer te vertrouwen op de wijsheid van je globaal lichamelijk aanvoelen. Meer info vind je op www.focussenvlaanderen.be

De voorbije 20 jaar deed ik met veel toewijding ervaring op in ambulante eerste- en tweedelijnspsychotherapie. Reeds geruime tijd werk ik in het Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle-Vilvoorde. In het verleden werkte ik in meerdere Centra Geestelijke Gezondheidszorg en een multidisciplinaire groepspraktijk gericht op de behandeling van eetproblemen.

Existentiële pychotherapie (i.o.)

Emotion Focused Therapy Level 1
Emotion Focused Family Therapy
Focussen niveau 4

Focusing Oriented Therapy
Partnerrelatietherapie
Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie

Interuniversitaire postacademische opleiding Forensische psychiatrie en psychologie
Licentiaat in de Klinische Psychologie

Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen
Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie
World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy & Counselling

Erkend als psycholoog bij de psychologencommissie onder nummer 722104821

Visum klinisch psycholoog 265291

Erkend als psychotherapeut bij de CM onder nummer 09733949

 +32 (0)474 70 88 52
kathleen@kairos.gent

Individuele psychotherapie voor adolescenten en volwassenen

Talen: Nederlands, Frans en Engels

Kathleen Hawil

In elk levensverhaal is er een kiem van hoop, groei en veerkracht. Dat blijft me steeds weer boeien bij het ontmoeten van cliënten. Met respect en authenticiteit probeer ik je te begeleiden in wat meestal een kwetsbare periode is in je leven.

Ik werk al een aantal jaren als zelfstandig psychotherapeute. Ik deed vooral ervaring op in het begeleiden van cliënten met verwerkingsmoeilijkheden (relatiebreuk of scheiding, trauma, rouw, ziekte), burn-out, angst- en spanningsklachten, levensfasemoeilijkheden en hechtingsproblemen. Specifieke affiniteit heb ik ook met moeilijkheden die voortkomen uit hooggevoeligheid en met emotionele moeilijkheden m.b.t. zwangerschap en ouderschap.

Daarnaast ben ik ook al geruime tijd verbonden aan een psychiatrisch centrum (Kortenberg), de laatste jaren op een gesloten crisisafdeling. Dankzij die ervaring ben ik heel goed vertrouwd met het werken met heel verschillende psychische moeilijkheden.

Mijn belangrijkste inspiratiebron om je bij te staan in je zoekproces is het focussen. Dit is een manier van innerlijk luisteren waarbij je respectvolle en luisterende aandacht geeft aan wat je (lijfelijk) ervaart. Door stapsgewijs verbinding te maken met je beleving komen we dankzij het focussen tot een dieper inzicht in jezelf. En leer je gaandeweg zelf ook meer te luisteren naar en te vertrouwen op de wijsheid van je eigen aanvoelen. Meer info hierover vind je op www.focussenvlaanderen.be

Focusing Oriented Therapy (i.o.)
Focussen niveau 4
Dialectische gedragstherapie
Postgraduaat cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie
Master in de Klinische Psychologie

Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen
Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling

World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy & Counselling

Erkend als psycholoog bij de psychologencommissie onder nummer 842110109

 +32 (0)479 49 46 74
trees@kairos.gent

Individuele psychotherapie voor adolescenten en volwassenen

Groepstherapie

Talen: Nederlands en Engels

Trees Depoorter

Na mijn studies in de filosofie en psychologie, werkte ik een aantal jaar als psycholoog in verschillende Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Sinds 2011 werk ik ook als zelfstandig psychotherapeut. Ik deed vooral ervaring op met cliënten met burn-out, depressie en angstklachten, relationele moeilijkheden, trauma en verlies, lage zelfwaarde, chronische ziektes, moeite om contact te maken met het gevoel.

Jouw ervaringswereld in al zijn facetten en complexiteit vormt het uitgangspunt en de leidraad van de gesprekken. Daarbij speel ik ook in op wat er zich hier en nu voordoet en geef ik aan wat ik in het contact tussen ons ervaar. Als het therapeutisch proces daarom vraagt, maak ik ook gebruik van technieken uit andere psychotherapeutische kaders dan het cliëntgerichte model.

Ik hou van open en oprechte communicatie, en probeer steeds voeling te houden met hoe het met jou gesteld is en hoe je de therapie ervaart.

Vanuit mijn filosofische achtergrond en bijkomende specialisatie in existentiële psychotherapie heb ik geleerd met een open, onderzoekende interesse moeilijke, existentiële thema’s tegemoet te treden.

Naast individuele gesprekken geef ik ook sedert een aantal jaren met veel plezier groepstherapie. Ik heb een bijzondere interesse voor groepsprocessen en wat ervoor zorgt dat een groep een betekenisvolle, dragende en leerrijke steun kan zijn, waarin iemand tot bloei komt, en vanuit een open contact met anderen net dichter bij zichzelf komt.

Naast mijn activiteit bij Kairos in Gent werk ik ook als psycholoog-psychotherapeut in Psygroup, een internationale groepspraktijk van psychologen in Brussel. Zie: psygroup.be

Aanvullend op het klinisch werk, neem ik sedert 2020 ook een engagement op als voorzitter van VVCEPC (de Vlaamse Vereniging van Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling).

Specialisatie existentiële psychotherapie
Specialisatie groepspsychotherapie

Focussen niveau 3
Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-i)

Postgraduaat cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie

Master in de Klinische Psychologie
Licentiaat in de Wijsbegeerte
GGS Literatuurwetenschappen

Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen
Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy & Counseling

Erkend als psycholoog bij de psychologencommissie onder nummer 772110227

Visum klinisch psycholoog 264647

Erkend als psychotherapeut bij de CM onder nummer 09701582

Back To Top
btnimage