skip to Main Content
[contact-form-7 id="7" title="Contacteer ons"]

Beland je met je partner in telkens weer dezelfde discussies en stapelen de conflicten zich op? Vinden jullie elkaar niet meer, of is het moeilijk geworden elkaar te vertrouwen?

Relatietherapie kan een uitweg bieden uit de impasse. Koppels hebben vaak al een hele weg afgelegd alvorens ze de stap zetten om in therapie te gaan. De oplossingen die jullie als partners zelf proberen te zoeken, kunnen mee deel gaan uitmaken van het probleem. Maar ook voor jullie echt vast komen te zitten in relatiemoeilijkheden, kan therapie een waardevolle keuze zijn om de relatie te ondersteunen. Onderzoek wijst immers uit hoe belangrijk een koesterende, hechte relatie is voor ons lichamelijke en geestelijke welzijn. Het troost ons en vergroot onze veerkracht in belangrijke mate.

De relatietherapie start met een aantal kennismakingsgesprekken, waarbij we samen in kaart brengen welke moeilijkheden en sterktes jullie als koppel ervaren. We nemen ook de tijd om stil te staan bij jullie verwachtingen en bekijken samen hoe relatietherapie daaraan tegemoet kan komen. Sluit onze aanpak voldoende aan bij wat jullie nodig hebben, dan zetten we de therapie voort.

Samen onderzoeken we hoe jullie precies vastlopen in de relatie. Als therapeut stel ik me daarbij niet partijdig op maar geef gehoor en erkenning aan jullie allebei. In de gesprekken help ik jullie te verwoorden hoe jullie de relatie beleven. Ik stimuleer jullie ook om meer voeling te krijgen met de eigen gedachten, gevoelens en behoeften, en met die van je partner. We maken ook ruimte om eventuele pijnlijke ervaringen samen te verwerken. Op die manier kunnen jullie groeien naar meer aanvaarding, zowel van jezelf als van je partner, en (opnieuw) een veilige verbondenheid ervaren. Om weer beweging te krijgen in interactiepatronen waar jullie telkens op stranden, help ik jullie ook om anders op elkaar te leren reageren.

Relatietherapie kan jullie als koppel dichter bij elkaar brengen. Soms komen mensen echter tot het besluit dat het beter is om uit elkaar te gaan. Dan kan therapie jullie helpen om een belangrijke periode samen waardig en sereen af te sluiten.

Het vergt heel wat moed om een derde toegang te geven tot de intimiteit van jullie problemen en om je kwetsbaar op te stellen. Als therapeut zorg ik voor een veilig en respectvol klimaat waarbinnen dat in vertrouwen kan gebeuren.

Hoe vaak de gesprekken plaatsvinden en hoe lang de relatietherapie duurt, bepalen we samen in overleg. We bekijken regelmatig hoe jullie de therapie ervaren, en of die moet worden bijgestuurd.

Back To Top
btnimage