skip to Main Content
[contact-form-7 id="7" title="Contacteer ons"]
Praktijk voor cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie info@kairos.gent

 +32 (0)486 54 90 64
gwenda@kairos.gent

Individuele psychotherapie voor adolescenten en volwassenen

Relatietherapie

Talen: Nederlands en Engels

Gwenda Verthriest

Telkens weer vind ik het een voorrecht deelgenoot te mogen zijn van de innerlijke en relationele zoektocht die mensen aangaan in psychotherapie. Authentiek, met respect, me inlevend in en mee dragend van al wat zich in en tussen de ander en mij aandient, wil ik mensen met uiteenlopende problemen tegemoet treden.

De laatste jaren legde ik me in het bijzonder toe op psychotherapie voor mensen met eetproblemen en op het werken met koppels. Verder verdiep ik me in cultuursensitieve zorg. Ook mensen met andere klachten en moeilijkheden (zoals depressie, angst, stress, trauma, verlieservaring, weinig zelfvertrouwen, gevoel vast te lopen in je leven,…) kunnen bij mij terecht.

Een belangrijk richtsnoer, zowel in mijn persoonlijk leven als in mijn professioneel handelen, is het focussen. Dit is een naar binnen gerichte, vriendelijke aandacht voor wat er lijfelijk in je omgaat. In kleine stappen help ik je nauwkeuriger te luisteren naar en meer te vertrouwen op de wijsheid van je globaal lichamelijk aanvoelen. Meer info vind je op www.focussenvlaanderen.be

De voorbije 20 jaar deed ik met veel toewijding ervaring op in ambulante eerste- en tweedelijnspsychotherapie. Reeds geruime tijd werk ik in het Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle-Vilvoorde. In het verleden werkte ik in meerdere Centra Geestelijke Gezondheidszorg en een multidisciplinaire groepspraktijk gericht op de behandeling van eetproblemen.

Somatic Experiencing

Existentiële pychotherapie (i.o.)

Emotion Focused Therapy Level 1
Emotion Focused Family Therapy
Focussen niveau 4

Focusing Oriented Therapy
Partnerrelatietherapie
Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie

Interuniversitaire postacademische opleiding Forensische psychiatrie en psychologie
Licentiaat in de Klinische Psychologie

Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen
Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie
World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy & Counselling

Erkend als psycholoog bij de psychologencommissie onder nummer 722104821

Visum klinisch psycholoog 265291

Erkend als psychotherapeut bij de CM onder nummer 09733949

 +32 (0)474 70 88 52
kathleen@kairos.gent

Individuele psychotherapie voor adolescenten en volwassenen

Talen: Nederlands, Frans en Engels

Kathleen Hawil

In elk levensverhaal is er een kiem van hoop, groei en veerkracht. Dat blijft me steeds weer boeien bij het ontmoeten van cliënten. Met respect en authenticiteit probeer ik je te begeleiden in wat meestal een kwetsbare periode is in je leven.

Ik werk al een aantal jaren als zelfstandig psychotherapeute. Ik deed vooral ervaring op in het begeleiden van cliënten met verwerkingsmoeilijkheden (relatiebreuk of scheiding, trauma, rouw, ziekte), burn-out, angst- en spanningsklachten, levensfasemoeilijkheden en hechtingsproblemen. Specifieke affiniteit heb ik ook met moeilijkheden die voortkomen uit hooggevoeligheid en met emotionele moeilijkheden m.b.t. zwangerschap en ouderschap.

Daarnaast ben ik ook al geruime tijd verbonden aan een psychiatrisch centrum (Kortenberg), de laatste jaren op een gesloten crisisafdeling. Dankzij die ervaring ben ik heel goed vertrouwd met het werken met heel verschillende psychische moeilijkheden.

Mijn belangrijkste inspiratiebron om je bij te staan in je zoekproces is het focussen. Dit is een manier van innerlijk luisteren waarbij je respectvolle en luisterende aandacht geeft aan wat je (lijfelijk) ervaart. Door stapsgewijs verbinding te maken met je beleving komen we dankzij het focussen tot een dieper inzicht in jezelf. En leer je gaandeweg zelf ook meer te luisteren naar en te vertrouwen op de wijsheid van je eigen aanvoelen. Meer info hierover vind je op www.focussenvlaanderen.be

Existentiële psychotherapie (i.o.)

Focusing Oriented Therapy
Focussen niveau 4
Dialectische gedragstherapie
Postgraduaat cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie
Master in de Klinische Psychologie

Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen
Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling

World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy & Counselling

Erkend als psycholoog bij de psychologencommissie onder nummer 842110109

 +32 (0)479 49 46 74
trees@kairos.gent

Individuele psychotherapie voor volwassenen

Groepstherapie

Supervisie

Talen: Nederlands en Engels

Trees Depoorter

Na studies in de filosofie en psychologie, werkte ik een aantal jaar als psycholoog in verschillende Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en sinds 2011 als zelfstandig psychotherapeut. Ik volgde verschillende therapie-opleidingen en specialisaties en deed vooral ervaring op met cliënten met burn-out, depressie en angstklachten, relationele moeilijkheden, trauma en verlies, lage zelfwaarde, chronische ziektes, vragen rond gender of geaardheid, moeite om contact te maken met het gevoel en existentiële vragen.

Mijn benadering kan je omschrijven als experiëntieel (belevingsgericht), interactioneel en existentieel. Mijn basiskader als psychotherapeut is het cliëntgericht-experiëntiële model, maar als het proces daarom vraagt, maak ik ook gebruik van technieken uit andere psychotherapeutische kaders.

Je kan bij mij terecht voor individuele psychotherapie, groepstherapie en supervisie.

INDIVIDUELE PSYCHOTHERAPIE

Jouw ervaringswereld in al zijn facetten en complexiteit vormt het uitgangspunt en de leidraad van de gesprekken. Ik help je om zelf betekenis te geven of te vinden in je beleving (je gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen, zelfbeeld, gedachten, herinneringen, verlangens,…) en in je interacties met anderen. Daarbij staan we stil bij dat wat moeilijk of onduidelijk voor je is. Als je er klaar voor bent, gaan we aan de slag met de vicieuze cirkels, blokkades, tegenstrijdigheden of pijnlijke gevoelens die je tegenkomt. Stapje voor stapje en afgestemd op jouw hulpvraag, ritme, (draag)kracht, noden en levensomstandigheden.

Ik hou van open en oprechte communicatie, en probeer steeds voeling te houden met hoe het met jou gesteld is en hoe je de therapie ervaart. Ook speel ik regelmatig in op wat er zich ‘hier en nu’ voordoet en geef ik aan wat ik in het contact tussen ons ervaar, als ik denk dat het proces daarom vraagt. Elke vraag, twijfel of feedback die jij hebt, is welkom.

Vanuit mijn filosofische achtergrond en specialisatie in de existentiële psychotherapie heb ik geleerd met een open, onderzoekende interesse moeilijke, existentiële thema’s tegemoet te treden. Heel wat mensen lopen hierin vast. Zinloosheid/zinvermindering, eenzaamheid, doods- en levensangst, wanhoop, ambivalentie en besluiteloosheid, verantwoordelijkheid en autonomie, niet weten wie je bent, schaamte, spijt, onrecht,… kunnen ons diep raken of ontregelen als mens. Soms wordt dit versterkt door persoonlijke levenservaringen (zoals ziekte, trauma, verlies van belangrijke personen of een job, ouderdom, relatiebreuk, je levenskeuzes, etc) maar soms ook door reële existentiële bedreigingen in de maatschappij (klimaat, oorlog, pandemie, economische crisis, racisme, seksisme, homofobie…).

Door ruimte en bestaansrecht te geven aan al wat er leeft bij jou of speelt tussen jou en anderen, en hier samen onbevangen naar te kijken, komt iets eindelijk in beweging of geleidelijk tot rust. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Het helpt als je hier niet alleen voor staat.

GROEPSTHERAPIE

Naast individuele gesprekken geef ik sedert een aantal jaren met veel plezier groepstherapie. Ik heb een bijzondere interesse voor groepsprocessen. Groepstherapie is voor mij een krachtige en bijzonder mooie therapievorm, omdat ze naar de kern van het samenleven met anderen gaat: kwetsures ontstaan in relaties en dat is ook de plek waar ze kunnen helen. Een therapiegroep biedt een steunende bedding en een waaier aan relationele mogelijkheden – en evenzoveel kansen om jezelf te (her)ontdekken en te groeien. Al wat iemand met zich meedraagt, komt tot leven in de groep, en de groep komt tot leven wanneer men het aandurft om zich open, kwetsbaar en spontaan op te stellen. Het is heel bijzonder om ervan getuige te zijn hoe iemand vanuit een open contact met anderen dichter bij zichzelf komt.

SUPERVISIE

Psychotherapeuten (in opleiding) kunnen bij mij ook terecht voor cliëntgericht-experiëntiële supervisie.

Samen onderzoeken we waar je precies vastloopt in je begeleidingen en wat je uitdagend vindt, maar ook wat er goed loopt, hoe je je krachten goed leert inzetten en waar je naartoe wil groeien. Afgestemd op jouw proces en supervisievraag, geef ik je constructieve feedback, soms confronterend maar altijd respectvol en met oog voor je kwaliteiten.

Je werk als therapeut stopt niet aan de deur van je consultatieruimte. Naast aandacht voor casussen, interventies en psychotherapeutische processen, is er in supervisie ook ruimte voor de bredere aspecten van je werk als therapeut, zoals de impact van je werkcontext, hoe je je verhoudt tot je rol als hulpverlener en zelfzorg.

Ik ben ervan overtuigd dat elke psychotherapeut een professionele ‘safe space’ nodig heeft, een ruimte waar je kan stilstaan bij jezelf – om bij te leren over je vak en je vaardigheden aan te scherpen, om je blinde vlekken onder ogen te zien, maar evengoed om op adem te komen en je behoeftes serieus te nemen. In supervisie leer je òòk hoe je als hulpverlener een goede ouder voor jezelf wordt, met nuchtere zelfkennis, vertrouwen in je capaciteiten en een stevige en liefdevolle begrenzing.

Als aspirant-supervisor word ik zelf begeleid door een ervaren leersupervisor.

ENGAGEMENT

Aanvullend op het klinisch werk, neem ik sedert 2020 een engagement op als voorzitter van VVCEPC (de Vlaamse Vereniging van Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling). Daarnaast ben ik zelf in supervisie en leertherapie, maak deel uit van verschillende intervisiegroepen en ben enthousiast lid van een Special Interest Group rond existentiële psychotherapie.

Praktijk in Brussel

Naast mijn activiteit bij Kairos in Gent werk ik ook één dag per week in Psygroup, een internationale groepspraktijk van psychologen in Brussel. Zie: psygroup.be

Specialisatie existentiële psychotherapie
Specialisatie groepspsychotherapie

Focussen niveau 3
Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-i)

Postgraduaat cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie

Vooropleiding

Master in de Klinische Psychologie
Licentiaat in de Wijsbegeerte
GGS Literatuurwetenschappen

Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling

Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy & Counseling

Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen

Asprant-supervisor bij VVCEPC

Erkend als psycholoog bij de Psychologencommissie onder nummer 772110227

Visum klinisch psycholoog 264647

Erkend als psychotherapeut bij de CM onder nummer 09701582

Back To Top
btnimage